1

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Snimke .

Na stranici Moji snimljeni sastanci možete vidjeti snimke svih sastanaka, događaja i treninga webexa koje ste organizirali i snimili. Možete zadržati do 900 GB snimaka.

Moji snimljeni sastanci.
2

Odaberite Više pokraj naziva snimke, a zatim Izbriši > Izbriši.

Da biste izbrisali više snimki, potvrdite okvir pokraj više snimki, a zatim odaberite Izbriši > Izbriši.

Snimke se premještaju u smeće i pojavljuju se na kartici Izbrisano 30 dana, osim ako ih trajno ne izbrišete.

3

Da biste trajno izbrisali snimku iz smeća, uz naziv snimke odaberite Izbrisano >. Smeće

Da biste trajno izbrisali više snimki, potvrdite okvire uz više snimki, a zatim odaberite Izbriši > Izbriši.

Da biste trajno izbrisali sve snimke, odaberite Izbriši sve > Izbriši sve .

4

Da biste snimku iz smeća vratili na popis snimki, odaberite Vratiti pokraj naziva snimke.

Kartica Moji snimljeni sastanci, izbrisano