1

W lewym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Nagrania.

Na stronie Moje nagrane spotkania możesz zobaczyć nagrania wszystkich spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych Webex , które hostowałeś i nagrałeś. Możesz zachować do 900 GB nagrań.

Moje nagrane spotkania.
2

Wybierz Więcej obok nazwy nagrania, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń.

Aby usunąć wiele nagrań, zaznacz pole wyboru obok pozycji Wiele nagrań, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń.

Nagrania zostaną przeniesione do kosza i będą wyświetlane na karcie Usunięte przez 30 dni, chyba że zostaną trwale usunięte.

3

Aby trwale usunąć nagranie z kosza, wybierz opcję Usunięte >Śmieci obok nazwy nagrania.

Aby trwale usunąć wiele nagrań, zaznacz pola obok wielu nagrań, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń.

Aby trwale usunąć wszystkie nagrania, wybierz Usuń wszystko > Usuń wszystko .

4

Aby przenieść nagranie z kosza z powrotem na listę nagrań, wybierz obok Przywrócić nazwy nagrania.

Moje nagrane spotkania, karta Usunięte