האופן שבו אתה משתמש בתכונות טלפון מסוימות תלוי לעיתים בדגם הטלפון השולחני. באפשרותך לבדוק בקלות את דגם הטלפון שעליך לוודא שאתה עוקב אחר השלבים הנכונים.

1

יישומים לעיתונות .

2

בחר מצב > מידע אודות המוצר.

3

בדוק את מידע הדגם בחלק העליון של החלון.