אופן השימוש בתכונות מסוימות של הטלפון תלוי לעתים בדגם הטלפון השולחני. תוכל לבדוק בקלות איזה דגם טלפון יש לך כדי לוודא שאתה מבצע את השלבים הנכונים.

1

יישומי עיתונות .

2

בחר Status > Product Information.

3

בדוק את פרטי הדגם בחלק העליון של החלון.