Spôsob používania konkrétnych funkcií telefónu niekedy závisí od modelu stolového telefónu. Môžete ľahko skontrolovať, ktorý model telefónu máte, aby ste sa uistili, že postupujete podľa správnych krokov.

1

Tlačové aplikácie .

2

Vyberte položku Status> Product Information (Stav Informácie o produkte.

3

Skontrolujte informácie o modeli v hornej časti okna.