Način na koji koristite određene značajke telefona ponekad ovisi o modelu stolnog telefona. Možete jednostavno provjeriti koji model telefona morate provjeriti kako biste bili sigurni da slijedite prave korake.

1

Pritisnite aplikacije .

2

Odaberite Status > Informacije o proizvodu.

3

Provjerite informacije o modelu pri vrhu prozora.