Način na koji koristite određene značajke telefona ponekad ovisi o modelu stolnog telefona. Možete jednostavno provjeriti koji model telefona morate provjeriti slijedite li prave korake.

1

Pritisnite Aplikacije .

2

Odaberite Status > Informacije o proizvodu.

3

Provjerite informacije o modelu na vrhu prozora.