Måten du bruker bestemte telefonfunksjoner på, avhenger noen ganger av bordtelefonmodellen. Du kan enkelt sjekke hvilken telefonmodell du har for å sikre at du følger de riktige trinnene.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Status > Produktinformasjon.

3

Sjekk modellinformasjonen øverst i vinduet.