Način na koji koristite određene funkcije telefona ponekad zavisi od modela desk telefona. Možete lako da proverite koji model telefona morate da se uverite da pratite prave korake.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite status >Proizvod informacije.

3

Proverite informacije o modelu na vrhu prozora.