אם אתה מנהל מערכת של ארגון Webex והזמנת את Webex עבור שירותי BroadWorks מספק שירות, עליך לאשר את גישת מנהל המערכת עבור מנהל ספק השירות כדי שיוכל להשלים את הקצאת השירותים.

לאחר שתבצע את ההזמנה שלך, מנהל המערכת של ספק השירות מנסה להוסיף את עצמו/עצמה כמשתמש בארגון שלך כדי שיוכל להוסיף שירותים. התוצאה היא הודעת הדוא"ל שלהלן, שנשלחת אליך ועד חמישה מנהלי מערכת של ארגון. עליך לבצע את השלבים בפרוצדורה הבאה כדי לאשר את הבקשה.

1

בדוא"ל, לחצו על לחצן Control Hub.

2

בהודעה, התחבר אל Control Hub. Control Hub נפתח בדף המשתמשים .

3

סנן את רשימת המשתמשים על-ידי כל מנהלי המערכת החיצוניים כדי לראות את רשימת מנהלי המערכת החיצוניים.

מוצג חלון קופץ של הוספת מנהל מערכת חיצוני .
4

לחץ על הוסף מנהל מערכת חיצוני.

5

הזן את כתובת הדוא"ל של מנהל המערכת של ספק השירות (כפי שסופק בבקשת הדוא"ל), ולחץ על ודא דוא"ל.

6

אם כתובת הדוא"ל חוקית, תחת תפקידי מנהל מערכת של ארגון, בדוק את הרשאות מנהל מערכת מלא.

7

לחץ על אישור.

למנהל המערכת של ספק השירות יש כעת מספיק הרשאות כדי שתוכל להוסיף את Webex עבור שירותי BroadWorks.