אם אתה מנהל מערכת של ארגון Webex והזמנת שירותי Webex עבור BroadWorks מספק שירות, עליך לאשר גישת מנהל מערכת עבור מנהל המערכת של ספק השירות כדי שיוכל להשלים הקצאת שירותים.

לאחר ביצוע ההזמנה, מנהל השירות מנסה להוסיף את עצמו כמשתמש בארגון שלך כדי שיוכל להוסיף שירותים. התוצאה היא הודעת הדואר האלקטרוני שלהלן, שנשלחת אליך ואל עד חמישה מנהלי מערכת בארגון. עליך לבצע את השלבים בהליך הבא כדי לאשר את הבקשה.

1

בדואר האלקטרוני, לחץ על לחצן מרכז הבקרה.

2

לפי ההנחיה, התחבר למרכז הבקרה. מרכז הבקרה נפתח בדף 'משתמשים '.

3

סנן את רשימת המשתמשים לפי כל מנהלי המערכת החיצוניים כדי לראות את רשימת המנהלים החיצוניים.

התצוגה המוקפצת 'הוסף מנהל חיצוני '.
4

לחץ על הוסף מנהל חיצוני.

5

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של מנהל השירות (כפי שמופיעה בבקשת הדואר האלקטרוני) ולחץ על אמת דואר אלקטרוני.

6

אם הדואר האלקטרוני חוקי, תחת תפקידימנהל מערכת בארגון, בדוק הרשאות מנהל מלאות.

7

לחץ על אישור.

למנהל השירות יש כעת הרשאות מספיקות כדי שיוכל להוסיף שירותי Webex עבור BroadWorks.