Ako ste administrator organizacije Webex i naručili ste usluge Webex za BroadWorks od davatelja usluga, morate odobriti administratorski pristup administratoru davatelja usluga kako bi on mogao dovršiti pružanje usluga.

Nakon što naručite, administrator davatelja usluga pokušava se dodati kao korisnika u vašu organizaciju kako bi mogao dodati usluge. To rezultira e-poštom u nastavku, koja se šalje vama i do pet administratora organizacije. Morate slijediti korake u daljnjem postupku da biste odobrili zahtjev.

1

U e-poruci kliknite na Kontrolno čvorište gumb.

2

Na upit, prijavite se na Control Hub. Control Hub se otvara na Korisnici stranica.

3

Filtrirajte popis korisnika prema Svi vanjski administratori da biste vidjeli popis vanjskih administratora.

The Dodajte vanjskog administratora skočni prikazi.
4

Kliknite Dodajte vanjskog administratora .

5

Unesite adresa e-pošte administratora davatelja usluga (kao što je navedeno u zahtjevu e-pošte) i kliknite Potvrdite e-poštu .

6

Ako je e-mail ispravan, pod Uloge administratora organizacije , provjeriti Pune privilegije administratora .

7

Kliknite na U redu.

Administrator davatelja usluga sada ima dovoljno privilegija da može dodati Webex za BroadWorks usluge.