Ako ste administrator web-organizacije i naručili ste Webex za BroadWorks usluge od davatelja usluga, morate odobriti administratorski pristup administratoru za administratora davatelja usluga kako bi mogao dovršiti dodjelu resursa uslugama.

Nakon što izvršite narudžbu, administrator davatelja usluga pokušava se dodati kao korisnik u vašoj tvrtki ili ustanovi kako bi mogao dodavati usluge. To rezultira e-poštom u nastavku koja se šalje vama i do pet administratora tvrtke ili ustanove. Da biste odobrili zahtjev, morate slijediti korake u sljedećem postupku.

1

U poruci e-pošte kliknite gumb Kontrolno središte .

2

Na upit, prijavite se u Control Hub. Kontrolni čvorište otvara se na stranici Korisnici .

3

Filtrirajte popis korisnika prema svim vanjskim administratorima da biste vidjeli popis vanjskih administratora.

Prikazat će se skočni izbornik Dodavanje vanjskog administratora .
4

Kliknite Dodaj vanjskog administratora.

5

Unesite adresu e-pošte administratora davatelja usluga (kako je navedeno u zahtjevu za e-poštom), a zatim kliknite Potvrdi e-poštu.

6

Ako je e-pošta valjana, u odjeljku Uloge administratora tvrtke ili ustanove provjerite Puneadministratorskeovlasti.

7

Kliknite U redu.

Administrator davatelja usluga sada ima dovoljno ovlasti da može dodati Webex za BroadWorks usluge.