Odobravanje zahtjeva vanjskog administratora

Ako ste administrator tvrtke ili ustanove webexa i naručili ste Webex za BroadWorks usluge od davatelja usluga, morate odobriti administratorski pristup administratoru davatelja usluga kako bi mogli dodati potpunu dodjelu resursa usluga.

Nakon što naručite, administrator davatelja usluga pokušava se dodati kao korisnik u vašu organizaciju kako bi mogao dodavati usluge. To rezultira e-poštom u nastavku koja se šalje vama i do pet administratora tvrtke ili ustanove. Da biste odobrili zahtjev, morate slijediti korake u sljedećem postupku.

1

U e-pošti kliknite gumb Upravljački centar.

2

Na upit se prijavite u Control Hub. Kontrolni centar otvara se na stranici Korisnici.

3

Kliknite Dodaj vanjskog administratora. Skočni prozor Dodavanje vanjskog administratora prikazuje se.

4

Unesite adresu e-pošte administratora davatelja usluga (kao što je navedeno u zahtjevu e-pošte), a zatim kliknite Potvrdi e-poštu.

5

Ako je e-pošta valjana, u odjeljku Uloge administratora tvrtke ili ustanovepotvrdite okvir Potpune administratorske ovlasti.

6

Kliknite U redu.

Administrator davatelja usluga sada ima dovoljno privilegija da bi mogao dodati Webex za BroadWorks usluge.