Om du är en Webex-organisationsadministratör och har beställt Webex för BroadWorks-tjänster från en tjänsteleverantör måste du godkänna administratörsåtkomst för tjänsteleverantör så att den kan slutföra tjänsteetablering.

Efter att du har gjort din beställning försöker tjänsteleverantör lägga till sig själv/sig själv som en användare i din organisation så att de kan lägga till tjänster. Detta resulterar i e-postmeddelandet nedan, som skickas till dig och upp till fem organisationsadministratörer. Du måste följa stegen i den efterföljande processen för att godkänna begäran.

1

Klicka på Control Hub i e-postmeddelandet .

2

Logga in på Control Hub när du blir ombedd. Control Hub öppnas på användarsidan .

3

Filtrera användarlistan efter Alla externa administratörer för att se listan över externa administratörer.

Popup-fönstret Lägg till extern administratör visas.
4

Klicka på Lägg till extern administratör.

5

Ange e-postadressen till tjänsteleverantör administratör (som anges i e-postförfrågan) och klicka på Bekräfta e-post .

6

Om e-postmeddelandet är giltigt markerar du Fullständiga administratörsbehörigheterunder Organisationsadministratörsroller.

7

Klicka på Okej.

Administratören tjänsteleverantör behörighet att lägga till Webex för BroadWorks-tjänster.