Om du är en Webex-organisationsadministratör och har beställt Webex för BroadWorks-tjänster från en tjänsteleverantör måste du godkänna administratörsåtkomst för tjänsteleverantörens administratör så att de kan slutföra tillhandahållandet av tjänster.

När du har gjort din beställning försöker tjänsteleverantörens administratör lägga till sig själv som användare i din organisation så att de kan lägga till tjänster. Detta resulterar i e-postmeddelandet nedan, som skickas till dig och upp till fem organisationsadministratörer. Du måste följa stegen i den efterföljande proceduren för att godkänna begäran.

1

Klicka på knappen Control Hub i e-postmeddelandet.

2

Logga in på Control Hub vid uppmaningen. Control Hub öppnas på användarsidan.

3

Filtrera användarlistan med alla externa administratörer för att se listan över externa administratörer.

Popup-fönstret Lägg till extern administratör visas.
4

Klicka på Lägg till extern administratör.

5

Ange e-postadressen till tjänsteleverantörsadministratören (som anges i e-postbegäran) och klicka på Verifiera e-post.

6

Om e-postmeddelandet är giltigt kontrollerar du under Organisationens administratörsrollerFullständiga administratörsprivilegier.

7

Klicka på OK.

Tjänsteleverantörsadministratören har nu tillräckligt med privilegier för att kunna lägga till Webex för BroadWorks-tjänster.