Odobravanje zahteva spoljnog administratora

Ako ste Administrator Webex org i naručili ste Webex za Usluge BroadWorks od dobavljača usluga, morate da odobrite administratorski pristup administratoru dobavljača usluga kako bi mogli da dodaju kompletno pružanje usluga.

Nakon što naručite, administrator dobavljača usluga pokušava da doda sebe/sebe kao korisnika u vašu org kolekciju kako bi mogli da dodaju usluge. Ovo rezultira dole navedenom e-poštom, koja vam se šalje i do pet administratora org. Morate slediti korake u narednoj proceduri da biste odobrili zahtev.

1

U e-poruci kliknite na dugme Kontrolno čvorište.

2

Na odzivniku se prijavite na kontrolno čvorište. Kontrolno čvorište se otvara na stranici "Korisnici".

3

Kliknite na dugme Dodaj spoljnog administratora. Prikazuje se iskačući meni "Dodaj spoljnog administratora".

4

Unesite e-adresu administratora dobavljača usluga (kao što je navedeno u zahtevu za e-poštu) i kliknite na dugme Proveri e-poštu.

5

Ako je e-pošta važeća, u okviru Uloge administratoraorganizacije proverite privilegije potpunog administratora.

6

Kliknite na dugme U redu.

Administrator dobavljača usluga sada ima dovoljne privilegije da bi mogao da doda Webex za BroadWorks usluge.