Ako ste administrator Webex organizacije i naručili ste Webex za BroadWorks usluge od dobavljača usluga, morate odobriti administratorski pristup administratoru za administratora dobavljača usluga kako bi on mogli da dovrši dodelu usluga.

Nakon što uredite narudžbinu, administrator dobavljača usluga pokušava da doda sebe/sebe kao korisnika u vašu organizaciju kako bi mogli da dodaju usluge. To se rezultata nalazi u e-pošti u nastavku, koja vam se šalje i do pet administratora organizacije. Morate da sledite korake u narednoj proceduri da biste odobrili zahtev.

1

U e-pošti kliknite na dugme Control Hub .

2

U upitu prijavite se u Control Hub. Control Hub se otvara na stranici " Korisnici ".

3

Filtrirajte korisnička lista od strane svih spoljnih administratora da biste videli listu spoljnih administratora.

Prikazuje se iskačući prozor "Dodaj spoljnog administratora".
4

Kliknite na "Dodaj spoljnog administratora".

5

Unesite e-adresa administratora dobavljača usluga (kao što je navedeno u zahtevu za e-poštu) i kliknite na "Potvrdi e-poštu ".

6

Ako je e-adresa važeća, u okviru Uloge administratora organizacije proverite "Puni administratorske privilegije".

7

Kliknite na U redu.

Administrator dobavljača usluga sada ima dovoljne privilegije da može da doda Webex za BroadWorks usluge.