Ako ste administrator Webex organizacije i naručili ste Webex za BroadWorks usluge od dobavljača usluga, morate da odobrite administratorski pristup administratoru dobavljača usluga kako bi mogli da dovrše pružanje usluga.

Nakon što naručite, administrator dobavljača usluga pokušava da doda sebe/sebe kao korisnika u vašoj organizaciji kako bi mogli da dodaju usluge. Ovo rezultira dole navedenom e-poštom, koja vam se šalje i do pet administratora organizacije. Morate slediti korake u narednoj proceduri da biste odobrili zahtev.

1

U e-poruci kliknite na dugme Kontrolno čvorište .

2

Na odzivniku se prijavite na kontrolno čvorište. Kontrolno čvorište se otvara na stranici " Korisnici".

3

Filtrirajte korisničku listu od strane svih spoljnih administratora da biste videli listu spoljnih administratora.

Prikazuje se iskačući meni "Dodaj spoljnog administratora ".
4

Kliknite na dugme Dodaj spoljnog administratora.

5

Unesite e-adresu administratora dobavljača usluga (kao što je navedeno u zahtevu za e-poštu) i kliknite na dugme Proveri e-poštu.

6

Ako je e-poruka važeća, u okviru "Uloge administratora organizacije" proverite privilegije potpunog administratora.

7

Kliknite na dugme U redu.

Administrator dobavljača usluga sada ima dovoljne privilegije da bi mogao da doda Webex za BroadWorks usluge.