Zatwierdź żądanie administratora zewnętrznego

Jeśli jesteś administratorem Webex org i zamówiłeś usługi Webex for BroadWorks od dostawcy usług, musisz zatwierdzić dostęp administratora dla administratora dostawcy usług, aby mógł on dodać pełne dostarczanie usług.

Po złożeniu zamówienia administrator Usługodawcy próbuje dodać siebie jako użytkownika w Twojej organizacji, aby mógł dodawać usługi. Spowoduje to otrzymanie poniższej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana do Ciebie i maksymalnie pięciu administratorów organizacji. Aby zatwierdzić żądanie, należy postępować zgodnie z instrukcjami w kolejnej procedurze.

1

W wiadomości e-mail kliknij Centrum sterowania przycisk.

2

Po wyświetleniu monitu zaloguj się do Control Hub. Centrum sterowania otwiera się w Użytkownicy strona.

3

Kliknij Dodaj administratora zewnętrznego. Dodaj administratora zewnętrznego wyskakujące okienka.

4

Wprowadź adres e-mail administratora Usługodawcy (podany we wniosku e-mail) i kliknij Zweryfikuj email.

5

Jeśli e-mail jest prawidłowy, poniżej Role administratora organizacji, sprawdź Pełne uprawnienia administratora.

6

Kliknij przycisk OK.

Administrator dostawcy usług ma teraz wystarczające uprawnienia, aby móc dodawać Webex dla usług BroadWorks.