Jeśli jesteś administratorem organizacji Webex i zamówiłeś usługi Webex for BroadWorks u dostawcy usług, musisz zatwierdzić dostęp administratora dla administratora usługi, aby mógł on ukończyć obsługę administracyjną usług.

Po złożeniu zamówienia administrator Usługodawcy próbuje dodać siebie jako użytkownika w organizacji, aby mógł dodawać usługi. Wynika to z poniższego adresu e-mail, który jest wysyłany do Ciebie i do pięciu administratorów organizacji. Aby zatwierdzić wniosek, należy wykonać czynności określone w następnej procedurze.

1

W wiadomości e-mail kliknij przycisk Control Hub.

2

Po wyświetleniu monitu zaloguj się do Control Hub. Centrum sterowania otwiera się na stronie Użytkownicy.

3

Filtruj listę użytkowników przez Wszystkich administratorów zewnętrznych , aby wyświetlić listę administratorów zewnętrznych.

Wyświetlone zostanie wyskakujące okno Dodaj administratora zewnętrznego .
4

Kliknij przycisk Dodaj administratora zewnętrznego.

5

Wprowadź adres e-mail administratora dostawcy usług (podany w żądaniu e-mail) i kliknij opcję Sprawdź adres e-mail.

6

Jeśli wiadomość e-mail jest prawidłowa, w ramach ról administratora organizacji, sprawdź Pełne uprawnienia administratora.

7

Kliknij przycisk OK.

Administrator dostawcy usług ma teraz wystarczające uprawnienia, aby móc dodawać usługę Webex dla usług BroadWorks.