Jeśli jesteś administratorem organizacji Webex i zamówiłeś Webex dla usług BroadWorks od Usługodawcy, musisz zatwierdzić dostęp administratora dla administratora Usługodawcy, aby mógł on ukończyć świadczenie usług.

Po złożeniu zamówienia administrator usługodawcy próbuje dodać siebie jako użytkownika w organizacji, aby móc dodawać usługi. Powoduje to poniższą wiadomość e-mail, która jest wysyłana do Ciebie i maksymalnie pięciu administratorów organizacji. Aby zatwierdzić wniosek, należy wykonać kroki opisane w kolejnej procedurze.

1

W wiadomości e-mail kliknij przycisk Control Hub .

2

Po wyświetleniu monitu zaloguj się do centrum sterowania. Control Hub zostanie otwarty na stronie Użytkownicy .

3

Przefiltruj listę użytkowników według pozycji Wszyscy administratorzy zewnętrzni, aby wyświetlić listę administratorów zewnętrznych.

Zostanie wyświetlone okno podręczne Dodaj administratora zewnętrznego .
4

Kliknij Dodaj administratora zewnętrznego.

5

Wprowadź adres e-mail administratora usługodawcy (podany w żądaniu e-mail) i kliknij przycisk Zweryfikuj adres e-mail.

6

Jeśli adres e-mail jest prawidłowy, w obszarze Roleadministratora organizacji zaznacz opcję Pełne uprawnieniaadministratora.

7

Kliknij przycisk OK.

Administrator usługodawcy ma teraz wystarczające uprawnienia, aby móc dodawać Webex dla usług BroadWorks.