הקצאה מחדש של תוכניות Webex או קטגוריות בניהול אתרים של Cisco Webex

באפשרותך להקצות מחדש תוכניות אירועי Webex או קטגוריות הדרכה של Webex לבעלים אחר אם אדם זה עוזב את הארגון שלך.

אם בעל תוכן עוזב את הארגון שלך, באפשרותך להקצות מחדש תוכן קיים לחשבון אחר.

  1 היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל ניהול משתמשים > ערוך משתמש.
  2 בעמודה שם , אתר את החשבון עבור הבעלים שאת התוכן שלו ברצונך להקצות מחדש.
  3 לחץ על הקישור עבור החשבון.
  4 גלול אל המקטע הקלטה וניהול תוכן.
  5 סמן את התיבות עבור סוגי התוכן שברצונך להקצות מחדש:
  • תוכניות אירועי Webex

  • קטגוריות הדרכה של Webex

  6 לחץ על הקצהמחדש.
  7 השתמש בתכונה 'חיפוש ' כדי לאתר את החשבון, שאליו ברצונך להקצות מחדש את התוכן.
  8 בחר בלחצן האפשרויות עבור החשבון החדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  האם המאמר הועיל לך?