Omtilldela Webex-program eller kategorier i Cisco Webex webbplatsalternativ

Du kan på nytt tilldela Webex Events-program eller Webex Training-kategorier till en annan ägare om den personen lämnar organisationen.

Den här uppgiften

Om innehållsägaren lämnar din organisation kan du omtilldela befintligt innehåll till ett annat konto.

  1 Logga in på WebEx Webbplatsalternativ och gå till Användarhantering > Redigera användare.
  2 I kolumnen Namn letar du upp ägarkontot vars innehåll du vill tilldela på nytt.
  3 Klicka på kontolänken.
  4 Rulla ner till avsnittet Inspelnings- och innehållshantering.
  5 Markera rutorna för de innehållstyper som du vill tilldela på nytt:
  • Webex Event-program

  • Webex Training-kategorier

  6 Klicka på Omtilldela.
  7 Använd funktionen Sök för att hitta kontot som du vill tilldela innehållet.
  8 Välj radioknappen för det nya kontot och klicka sedan på OK.

  Var den här artikeln användbar?