Ponowne przypisywanie programów lub kategorii Webex w Cisco Webex Site Administration

Możesz ponownie przypisać programy Webex Events lub kategorie Webex Training do innego właściciela, jeśli ta osoba opuści Twoją organizację.

Jeśli właściciel zawartości opuści organizację, możesz ponownie przypisać istniejącą zawartość do innego konta.

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do User Management > Edit User .
  2W kolumnie Nazwa znajdź konto właściciela, którego zawartość chcesz ponownie przypisać.
  3Kliknij link do konta.
  4Przewiń do sekcji Nagrywanie i zarządzanie zawartością.
  5Zaznacz pola obok typów zawartości, które chcesz ponownie przypisać:
  • Programy Webex Events

  • Kategorie w programie Webex Training

  6Kliknij przycisk Przypisz ponownie.
  7Użyj funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować konto, do którego chcesz ponownie przypisać zawartość.
  8Wybierz przycisk opcji dla nowego konta, a następnie kliknij przycisk OK.

  Czy ten artykuł był pomocny?