Zmeňte priradenie Webex programov alebo kategórií v Cisco Webex Site Administration

Ak daná osoba opustí vašu organizáciu, môžete priradiť kategórie programov Webex Events alebo Webex Training inému vlastníkovi.

Ak vlastník obsahu opustí vašu organizáciu, existujúci obsah môžete priradiť inému účtu.

  1 Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na správa užívateľov > Upraviť používateľa.
  2 V názov nájdite účet vlastníka, ktorého obsah chcete zmeniť.
  3 Kliknite na odkaz účtu.
  4 Prejdite na Nahrávanie a správa obsahu oddiele.
  5 Začiarknite políčka pri typoch obsahu, ktorým chcete zmeniť priradenie:
  • Programy Webex Events

  • Kategórie školení Webex

  6 Kliknite Preradiť.
  7 Použi Vyhľadávanie funkciu na vyhľadanie účtu, ku ktorému chcete obsah priradiť.
  8 Vyberte prepínač pre nový účet a potom kliknite OK.

  Bol tento článok užitočný?