Cisco Webex Site Yönetiminde Webex Programlarını veya Kategorilerini Yeniden Atama

Bir kişinin kuruluşunuzdan ayrılması durumunda, Webex Events programlarını veya Webex Eğitim kategorilerini farklı bir sahibe atayabilirsiniz.

Bu görev hakkında

Bir içerik sahibi kuruluşunuzdan ayrılırsa mevcut içeriği başka bir hesaba yeniden atayabilirsiniz.

  1 WebexSite Yönetimi'nde oturum açın ve Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıyı Düzenle seçeneğine gidin.
  2 Ad sütununda, içeriklerini yeniden atamak istediğiniz içerik sahibinin hesabını bulun.
  3 Hesabın bağlantısına tıklayın.
  4 Kayıt ve İçerik Yönetimi bölümüne kaydırın.
  5 Yeniden atamak istediğiniz içerik türleri için gerekli kutuları işaretleyin:
  • Webex Events programları

  • Webex Eğitimi kategorileri

  6 Yeniden ata'ya tıklayın.
  7 İçeriği yeniden atamak istediğiniz hesabı bulmak için Arama özelliğini kullanın.
  8 Yeni hesap için radyo düğmesini seçip Tamam’a tıklayın.

  Bu makale yararlı oldu mu?