Tilordne Webex-programmer eller -kategorier på nytt i Cisco Webex Site Administration

Du kan tilordne Webex Events-programmer eller Webex Training-kategorier på nytt til en annen eier hvis vedkommende forlater organisasjonen.

Hvis en opphavsperson forlater organisasjonen, kan du tilordne eksisterende innhold til en annen konto.

  1Logg på Webex Site Administration og gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker.
  2Finn kontoen til eieren du vil tilordne innhold til i Navn-kolonnen.
  3Klikk på koblingen for kontoen.
  4Rull ned til Administrasjon av opptak og innhold-delen.
  5Merk av for innholdstypene du vil tilordne på nytt:
  • Webex Events-programmer

  • Webex Training-kategorier

  6Klikk på Tilordne på nytt.
  7Bruk Søk-funksjonen til å finne du vil tilordne innholdet til.
  8Velg alternativknappen for den nye kontoen, og klikk deretter på OK.

  Var denne artikkelen nyttig?