Slido זמין ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars. באפשרותך להשתמש Slido ב-Webex Meetings באתרים בגרסה 41.6 ואילך, וב-Webex Webinars באתרים בגרסה 41.9 ואילך. Slido סקרים ושאלות ותשובות בוובינרים זמינים עבור עד 10,000 משתתפים, בעוד שחידונים זמינים עבור עד 5,000 משתתפים.

1

במהלך פגישה או וובינר, עבור אל שאלות ותשובות Slido ב-Slido, לחץ על ולאחר מכן הפעל את ההנחיה.

2

כאשר משתתף שואל שאלה, בסקירה של המשתתף:

  • לחץ כדי לאשר את השאלה ולהפוך אותה לנראה לכולם.
  • לחץ כדי לסגור את השאלה. השאלה עוברת ללשונית ארכיון .
  • לחץ כדי לענות לשאלה, הוסף תוויות או מחק את השאלה לצמיתות.

    ייתכן שיהיה עליך ללחוץ תחילה על השאלה כדי לראות את האפשרויות האלה.

כדי להפסיק לשאול שאלות, לחץ על וכבה את האפשרות הנחיה .