Slido je dostupan na Webex Meetings i Webex Webinars. Možete da koristite Slido u verziji Webex Meetings verziji 41.6 i novijim lokacijama, Webex Webinars na verzijama 41.9 i novijim lokacijama. Slido ankete Pitanja i odgovori na vebinarima dostupne su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

1

Tokom sastanka ili vebinara idite na SlidoPitanja i odgovori, kliknite, ⚙ a zatim uključite moderiranje.

2

Kada učesnik postavi pitanje, on se pojavljuje u okviru "Pregled ":

  • Kliknite na ✓ da biste odobrili pitanje i prikazali ga svima.
  • Kliknite na da biste odbacili pitanje. Pitanje se premešta na karticu " Arhiva ".
  • Kliknite ⋮ odgovorite na pitanje, dodajte oznake ili trajno izbrišite pitanje.

    Možda ćete morati prvo da kliknete na pitanje da biste videli ove opcije.

Da biste zaustavili moderiranje pitanja, kliknite i isključite opciju moderiranja.