Umerena pitanja u Q&A sesiji

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinarsna verzijama 41.9 i kasnijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Pre nego što počneš

Uverite se da ste uključili Q&A funkciju u Slidu.

1

Tokom sastanka ili vebinara, idite na Q&A karticu u Slidu, a zatim kliknite na dugme Pregledaj > Uključi umerenost.

2

Kada učesnik postavi pitanje, ono se pojavljuje u okviru "Pregled ":

  • Kliknite na dugme Odobri "Odobri" da biste odobrili pitanje i svima ga učiniti vidljivim.
  • Kliknite na dugme Odbaci "Odbaci" da biste odbacili pitanje. Pitanje se premešta na karticu " Arhiva ".
  • Kliknite i izaberite stavku Uredi da biste popravili grešku u kucanju ili na dugme "Izbriši" da biste trajno izbrisali pitanje.

    Možda ćete prvo morati da kliknete na pitanje da biste videli ove opcije.

  • Kliknite na dugme Zvezda "Zvezda" da biste pitanje postavili kao zvezdano pitanje. Filtrirajte samo da biste videli listu pitanja sa zvezdicama .

Da biste prestali da moderiљete pitanja, idite na Q&A karticu u Slidu, a zatim kliknite na dugme > "Pregledaj" i iskljuиite umerenost.