Vragen modereren in vraag en antwoord sessie

Ido is beschikbaar in de Webex Meetings. U kunt Video gebruiken in abonnementen voor maximaal 10.000 gebruikers in Webex Webinarsop sites van versie 41.9 en hoger . Enquêêten met deelnemers zijn beschikbaar voor maximaal 10.000 deelnemers, terwijl quizzen beschikbaar zijn voor maximaal 5000 gebruikers.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de functie vraag en antwoord gebruiken inIdo hebt ingeschakeld.

1

Tijdens een vergadering of webinargaat u naar het tabblad vraag en antwoord de vergadering en klikt u vervolgens op Controleren > het modereren inschakelen.

2

Wanneer een deelnemer een vraag stelt, verschijnt deze onder Controleren:

  • Klik op Goedkeuren Goedkeuren om de vraag goed te keuren en zichtbaar te maken voor iedereen.
  • Klik op Verwerpen Negeren om de vraag te verwerpen. De vraag wordt naar het tabblad Archief verplaatst.
  • Klik en selecteer Bewerken om een typefout op te lossen of verwijderen om de vraag permanent te verwijderen.

    Mogelijk moet u eerst op de vraag klikken om deze opties te zien.

  • Klik op Sterrek Ster om van de vraag een bekend vraag te maken. Filter om alleen een lijst met in het overzicht opgenomen vragen weer te geven.

Als u het modereren van vragen wilt stoppen, gaat u vraag en antwoord naar het tabblad Sitebeheer inIdo en klikt u vervolgens op Controleren > Modus uitschakelen.