Slido jest dostępny w aplikacjach Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz używać Slido w Webex Meetings w witrynach w wersji 41.6 i nowszych, a w Webex Webinars w witrynach w wersji 41.9 i nowszych. Slido Ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, natomiast quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.

1

Podczas spotkania lub webinarium przejdź do sekcji Pytania i odpowiedziSlido, kliknij przycisk , a następnie włącz opcję Moderation (Moderacja).

2

Gdy uczestnik zadaje pytanie, pojawia się ono w ramach Przeglądu:

  • Kliknij , aby zatwierdzić pytanie i udostępnić je wszystkim.
  • Kliknij przycisk , aby odrzucić pytanie. Pytanie zostanie przeniesione na kartę Archiwum.
  • Kliknij przycisk , aby odpowiedzieć na pytanie, dodaj Etykiety lub Usuń pytanie na stałe.

    Aby wyświetlić te opcje, należy najpierw kliknąć pytanie.

Aby zatrzymać pytania moderujące, kliknij przycisk i wyłącz opcję Moderacja .