Moderowanie pytań w sesji pytań i odpowiedzi

Slido jest dostępne w Webex Meetings. Możesz używać Slido w planach dla maksymalnie 10 000 użytkowników w webinariach Webex w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ankiety Slido są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, a quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 użytkowników.

1

Podczas spotkania lub seminarium internetowegoprzejdź do karty Pytania i odpowiedzi w aplikacji Slido, a następnie kliknij pozycję Przejrzyj > Włącz moderację.

2

Gdy uczestnik zada pytanie, pojawia się ono w obszarze Recenzja:

  • Kliknij Zatwierdź Zatwierdź , aby zatwierdzić pytanie i uczynić je widocznym dla wszystkich.
  • Kliknij przycisk Odrzuć Odrzuć , aby odrzucić pytanie. Pytanie zostanie przeniesione na kartę Archiwum .
  • Kliknij i wybierz Edytuj , aby naprawić literówkę, lub Usuń , aby trwale usunąć pytanie.

    Może być konieczne kliknięcie pytania, aby wyświetlić te opcje.

  • Kliknij gwiazdkę Gwiazda , aby pytanie było oznaczone gwiazdką. Filtruj, aby wyświetlić listę pytań oznaczonych gwiazdką.

Aby zatrzymać moderowanie pytań, przejdź do karty Pytania i odpowiedzi w Slido, a następnie kliknij Przejrzyj > Wyłącz moderację.