Moderera frågor i en Frågor och svar session

Slido finns tillgängligt Webex Meetings . Du kan använda Slido i planer för upp till 10 000 användare i Webex Webinarspå version 41.9 och senarewebbplatser. Slido-omröstningar är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare medan frågesporter är tillgängliga för upp till 5 000 användare.

Innan du börjar

Kontrollera att du har aktiverat funktionen Frågor och svar Slido.

1

Under ett möte eller webinargår du till fliken Frågor och svar i Slido och klickar sedan på Granska > sätt på moderering.

2

När en deltagare ställer en fråga visas den under Granska:

  • Klicka Godkänn Godkänn om du vill godkänna frågan och göra den synlig för alla.
  • Klicka på Avfärda Avvisa för att avfärda frågan. Frågan flyttas till fliken Arkiv.
  • Klicka och välj Redigera för att åtgärda ett skrivfel eller Ta bort för att ta bort frågan permanent.

    Du kan behöva klicka på frågan först för att se dessa alternativ.

  • Klicka på Star Stjärna (Stjärna) för att göra frågan till en stjärnfråga. Filtrera för att endast se en lista med stjärnfrågor .

För att stoppa moderering av frågor går du Frågor och svar fliken i Slido och klickar sedan på Granska > inaktivera moderering.