DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido är tillgänglig i Webex Meetings och Webex Webinars. Du kan använda Slido i Webex Meetings på version 41.6 och senare webbplatser och i Webex Webinars på version 41.9 och senare webbplatser. DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido Omröstningar och frågor och svar i webbseminarier är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare, medan frågeformulär finns tillgängliga för upp till 5 000 deltagare.

1

Under ett möte eller webbseminarium går du till frågor och svar i Slido, klickar och aktiverar sedan Moderering.

2

När en mötesdeltagare ställer en fråga visas den under I granskning:

  • Klicka för att godkänna frågan och göra den synlig för alla.
  • Klicka för att avvisa frågan. Frågan flyttas till fliken Arkiv.
  • Klicka för att svara på en fråga, lägga till etiketter eller ta bort frågan permanent.

    Du kan behöva klicka på frågan först för att se dessa alternativ.

Om du vill sluta moderera frågor klickar du på och stänger av alternativet Moderering.