Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare webbplatser. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

Innan du börjar

Kontrollera att du har aktiverat funktionen Frågor och svar Slido.

1

Under ett möte går du till fliken Frågor och svar i Slido och klickar sedan på Granska > aktiveramoderering.

2

När en deltagare ställer en fråga visas den under Granska:

  • Klicka på Godkänn om du vill godkänna frågan och göra den synlig för Godkänn alla.
  • Klicka på Avfärda för att avfärda Avvisa frågan. Frågan flyttas till fliken Arkiv.
  • Klicka och välj Redigera för att åtgärda ett skrivfel eller Ta bort för att ta bort frågan permanent.

    Du kan behöva klicka på frågan först för att se dessa alternativ.

  • Klicka Stjärna Star (Stjärna) för att göra frågan till en stjärnfråga. Filtrera för att endast se en lista med stjärnfrågor.

För att sluta moderera frågor går du till Frågor och svar i Slido och klickar sedan på Granska > av moderering.