לפני שתתחיל

  • כל השירותים ההיברידיים הפועלים על המשאב חייבים להיות מושבתים תחילה.

  • באפשרותך לבצע הליך זה רק ממרכז הבקרהשל Cisco Webex, ולא ישירות בממשק המשאבים של השירותים ההיברידיים.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > היברידית, לחץ על תצוגה מכרטיס המשאבים המקומיים ולאחר מכן לחץ על שם משאב ברשימה.

2

גלול אל אשכולולאחר מכן לחץ על הסר . לאחר שתקרא ותבין את בקשת האישור ותהיה בטוח שברצונך להמשיך, לחץ על אשר .

מה הלאה?

אתה יכול לקרוא משאב עבור שירותים היברידיים אם תשנה את דעתך, אך עליך להגדיר מחדש את ההגדרות שלו ואת משתמשי Cisco Webex הניתנים לשימוש חוזר עבור שירותים היברידיים.