Przed rozpoczęciem

  • Wszystkie usługi hybrydowe działające w zasobie należy najpierw dezaktywować.

  • Tę procedurę można wykonać tylko z Control Hub, a nie bezpośrednio w interfejsie zasobów usług hybrydowych.

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi > Hybrydowy , kliknij Wyświetl z karty Zasoby lokalne, a następnie kliknij przycisk z nazwy zasobu na liście.

2

Przewiń do Klaster , a następnie kliknij Usuń . Po przeczytaniu i zrozumieniu monitu o potwierdzenie oraz upewnieniu się, że chcesz kontynuować, kliknij przycisk Potwierdź .

Co zrobić dalej

Jeśli zmienisz zdanie, możesz przeczytać zasób dla usług hybrydowych, ale musisz ponownie skonfigurować jego ustawienia i ponownie włączyć użytkowników aplikacji Webex App dla usług hybrydowych.