Przed rozpoczęciem

  • Wszystkie usługi hybrydowe, które są uruchomione na zasób musi być najpierw dezaktywowany.

  • Tę procedurę można wykonać tylko z usługi Cisco Webex Control Hub, a nie bezpośrednio w interfejsie zasobów usług hybrydowych.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do usługi > hybrydowe, kliknij pozycję Wyświetl z karty Zasoby lokalne, a następnie kliknij z nazwy zasobu na liście.

2

Przewiń do klastra, a następnie kliknij przycisk Usuń . Po przeczytaniu i zrozumieniu monitu potwierdzającego i upewnieniu się, że chcesz kontynuować, kliknij przycisk Potwierdź.

Co robić dalej

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odczytać zasób dla usług hybrydowych, ale musisz ponownie skonfigurować jego ustawienia i ponownie sprzytrzyć użytkowników Cisco Webex dla usług hybrydowych.