כדי להוסיף אשכולות שירות בהקשר היברידי, ראה רישום היישום שלך עם שירות בהקשר.

1

מהתצוגה של הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ולאחר מכן לחץ על הצג מתחת לכל המשאבים מכרטיס המשאבים בזמן ביצוע.

כל המשאבים הרשומים שלך שמופיעים בפריטים מופיעים ככרטיסים שמכילים מידע והגדרות שבאפשרותך לנהל.אפשר גם ללחוץ על הוספת משאב כדי להוסיף משאב חדש.

2

סנן את המשאב שמוצג בדף זה או חפש שם משאב ספציפי.

3

מכרטיס משאבים, לחץ על הגדרות ולאחר מכן הגדר את ההגדרות הספציפיות למשאב , לפי הצורך.

4

מכרטיס משאבים, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על צמתים כדי להגדיר את ההגדרות הספציפיות לצומת, כנדרש.