Predtým ako začneš

  • Všetky hybridné služby, ktoré sú spustené na prostriedku, musia byť najskôr deaktivované.

  • Tento postup môžete vykonať iba z Control Hub, nie priamo v rozhraní prostriedkov hybridných služieb.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Hybrid, kliknite vyhliadka z karty Miestne zdroje a potom kliknite na z názvu zdroja v zozname.

2

Prejdite na Clustera potom kliknite Odstrániť . Keď si prečítate a pochopíte výzvu na potvrdenie a budete si istí, že chcete pokračovať, kliknite Potvrďte .

Čo urobiť ďalej

Ak zmeníte názor, môžete si prečítať zdroj pre hybridné služby, ale musíte prekonfigurovať jeho nastavenia a znova povoliť používateľom Webex App hybridné služby.