Başlamadan önce

  • Kaynak üzerinde çalışan tüm karma hizmetler önce devre dışı bırakılacaktır.

  • Bu prosedürü doğrudan karma hizmetler Cisco Webex Control Hubdeğil, yalnızca bu hizmetlerden gerçekleştirebilirsiniz.

1

üzerinde müşteri görünümünden, Hizmetler > Karma , Şirket İçi Kaynaklar kartından Görüntüle'ye ve ardından listede bir kaynak adına https://admin.webex.com tıklayın.

2

Kümeye kaydırın ve ardından Kaldır öğesinitıklatın. Onay istemini okuyun ve anlayın ve devam etmek istediğinizden emin olduktan sonra, Onayla 'ya tıklayın.

Sonraki adım

Fikir değiştirirsanız ancak ayarlarını yeniden yapılandırmanız ve kullanıcıları karma hizmetler için yeniden Cisco Webex hizmetler için bir kaynak okuyabilirsiniz.