Başlamadan önce

  • Önce kaynak üzerinde çalışan tüm karma hizmetler devre dışı bırakılmalıdır.

  • Bu yordamı doğrudan karma hizmetler kaynak arabiriminde değil, yalnızca Control Hub'dan gerçekleştirebilirsiniz.

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Hizmetler > hibrit , tıklayın Görüntüle Şirket İçi Kaynaklar kartından ve ardından listedeki bir kaynak adından.

2

Kaydır küme ve ardından Kaldır . Onay istemini okuyup anladıktan ve devam etmek istediğinizden emin olduktan sonra, onayla .

Sonraki işlemler

Fikrinizi değiştirirseniz karma hizmetler için bir kaynak okuyabilirsiniz, ancak ayarlarını yeniden yapılandırmanız ve Webex Uygulaması kullanıcılarını karma hizmetler için yeniden etkinleştirmeniz gerekir.