Pre nego što počnete

  • Sve hibridne usluge koje su pokrenute na resursu prvo moraju biti deaktivirane.

  • Ovu proceduru možete da obavite samo preko platforme Control Hub, ne direktno na interfejsu resursa hibridnih usluga.

1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com u opciji Izaberite stavku Usluge > hibridno, kliknite na Prikaži sa kartice "Lokalni resursi", a zatim kliknite na ime resursa na listi.

2

Pomerite se do klastera, a zatim kliknite na dugme Ukloni. Kada pročitate i razumete upit za potvrdu i budete sigurni da želite da nastavite, kliknite na Potvrdi.

Šta je sledeće

Ako se predomislite, možete da pročitate resurs za hibridne usluge, ali morate ponovo da konfigurišite njegova podešavanja i da ponovo podesite korisnike aplikacije za Webex hibridne usluge.