Pre nego što počneš

  • Sve hibridne usluge koje su pokrenute na resursu prvo moraju biti deaktivirane.

  • Ovu proceduru možete da izvršite samo iz kontrolnog čvorišta Cisco Webex, a ne direktno na interfejsu resursa hibridnih usluga.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Usluge > Hybridizaberite stavku Prikaz sa kartice "Resursi u lokalnim prostorijama", a zatim kliknite sa imena resursa sa liste.

2

Pomerite se do klastera , a zatim kliknite na dugme Ukloni. Kada pročitate i razumete odzivnik za potvrdu i budete sigurni da želite da nastavite, kliknite na dugme Potvrdi.

Šta dalje

Možete da pročitate resurs za hibridne usluge ako se predomislite, ali je potrebno da ponovo konfigurišete njegove postavke i ponovo osnivate Cisco Webex korisnike za hibridne usluge.