מאמר זה מתייחס רק ל מכשירים משותפים .

כברירת מחדל, לוחות הציור ונתוני האינטרנט שלך נמחקים באופן אוטומטי בכל יום בחצות. שאל את מנהל המערכת שלך אם הניקוי האוטומטי מושבת או מוגדר להתרחש בזמן אחר.

  1. כשתהיה מוכן לסיים את ההפעלה, החלק מהצד הימני של המסך. לאחר מכן הקש על סיים הפעלה.  2. החלט אם ברצונך לנקות את כל הלוחות הלבנים, את כל נתוני האתר או הכל. שים לב שמחיקת נתוני אתר מופיעה רק במכשירים המשתמשים במנוע האינטרנט.

1

כשתהיה מוכן לסיים את ההפעלה, הקש על שם המכשיר בפינה השמאלית העליונה ובחר סיום הפעלה.


2

החלט אם ברצונך לנקות את כל הלוחות הלבנים, את כל נתוני האתר או את שניהם. שים לב שמחיקת נתוני אתר מופיעה רק במכשירים המשתמשים במנוע האינטרנט.