מאמר זה חל רק על התקנים משותפים .

כברירת מחדל, לוח הציור ונתוני האינטרנט נמחקים באופן אוטומטי מדי יום בחצות. שאל את מנהל המערכת אם הניקוי האוטומטי אינו זמין או הוגדר להתרחש במועד אחר.

  1. כשתהיה מוכן לסיים את ההפעלה, לסחוב מהצד הימני של המסך. לאחר מכן הקש על סיום ההפעלה.  2. החלט אם ברצונך לנקות את כל הלוח, את כל נתוני אתרי האינטרנט או את הכול. שים לב שמחיקת נתוני אתרי אינטרנט מופיעה רק במכשירים המשתמשים במנגנון האינטרנט.

1

כשתהיה מוכן לסיים את ההפעלה, הקש על שם ההתקן בפינה השמאלית העליונה ובחר באפשרות סיים הפעלה .


2

החלט אם ברצונך לנקות את כל הלוח, את כל נתוני אתרי האינטרנט או את שניהם. שים לב שמחיקת נתוני אתרי אינטרנט מופיעה רק במכשירים המשתמשים במנגנון האינטרנט.