Ovaj članak se primenjuje samo na deljene uređaje.

Podrazumevano se vaše bele table i Veb podaci automatski brišu svakog dana u ponoć. Pitajte administratora sistema da li je automatsko čišćenje onemogućeno ili podešeno da se dogodi u drugo vreme.

  1. Kada budete spremni da završite sesiju, brzo prevucite sa desne strane ekrana. Zatim dodirnite Kraj sesije.  2. Odlučite da li želite da obrišite sve bele table, sve podatke o Veb lokaciji ili sve ostalo. Imajte na na kraju da se brisanje podataka sa Veb lokacije pojavljuje samo na uređajima koji koriste Web mašinu.

1

Kada budete spremni da završite sesiju, dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i izaberite stavku Završi sesiju .


2

Odlučite da li želite da obrišite sve bele table, sve podatke veb lokacije ili oboje. Imajte na na kraju da se brisanje podataka sa Veb lokacije pojavljuje samo na uređajima koji koriste Web mašinu.