Ovaj članak se primenjuje samo na deljene uređaje.

Podrazumevano, vaše bele table i Veb podaci se automatski brišu svakog dana u ponoć. Pitajte administratora sistema da li je automatsko čišćenje onemogućeno ili podešeno da se dogodi u drugo vreme.

1

Kada budete spremni da završite sesiju, dodirnite End session na dnu početnog ekrana.


 

Sesiju možete da završite i tako što ćete pritisnuti dugme "Početak" na nekoliko sekundi.

2

Možete da odlučite da li želite da obrišite sve bele table, sve podatke veb lokacije ili oboje. Imajte na na kraju da se brisanje podataka sa Webex na tablama koje koriste Veb mašinu.

1

Kada budete spremni da završite sesiju, dodirnite ime uređaja u gornjem levom uglu i izaberite stavku Završi sesiju .


2

Možete da odlučite da li želite da obrišite sve bele table, sve podatke veb lokacije ili oboje. Imajte na na kraju da se brisanje podataka sa Veb lokacije pojavljuje samo na uređajima koji koriste Web mašinu.

  1. Kada budete spremni da završite sesiju, brzo prevucite sa desne strane ekrana, a zatim dodirnite Stavku Završi sesiju.  2. Možete da odlučite da li želite da obrišite sve bele table, sve podatke veb lokacije ili oboje. Imajte na na kraju da se brisanje podataka sa Veb lokacije pojavljuje samo na uređajima koji koriste Web mašinu.