1

במרחב, גע והחזק את המיקרופון , ואז להתחיל לדבר.

2

כשתסיים, שחרר את המיקרופון כדי לשמור את ההקלטה.

3

(אופציונלי) הקש שחקכפתור הפעלה לתצוגה מקדימה של ההקלטה שלך. אם אתה לא מרוצה ממנו, אתה יכול למחוק אותו ולנסות שוב.

4

הקש שלח כדי לשלוח את הקליפ הקולי שלך.


 

אם תרצה לשלוח קליפים קוליים באופן אוטומטי לאחר ההקלטה, הקש על תמונת הפרופיל שלך ובחר מתקדם > הגדרות קליפ קולי > שלח באופן אוטומטי.