1

U prostoru dodirnite i držite mikrofon , a zatim počnite da pričate.

2

Kada završite, pustite mikrofon da biste sačuvali snimak.

3

(opcionalno) Dodirnite dugme Reprodukuj da bistedugme "reprodukuj" pregledali snimak. Ako niste zadovoljni njome, možete da je izbrišete i pokušate ponovo.

4

Tapnite na dugme "Pošalji" da biste poslali govorni klip.


 

Ako želite da automatski šaljete glasovne klipove nakon snimanja, dodirnite sliku profila i izaberite stavku Više opcija za postavke glasovnog > za >automatski.