1

Trykk og hold på mikrofonen i området , og begynn deretter å snakke.

2

Når du er ferdig, slipper du opp mikrofonen for å lagre opptaket.

3

Trykk på Spill avspill av-knapp for å forhåndsvise opptaket (valgfritt). Hvis du ikke er fornøyd med innspillingen, kan du slette den og prøve på nytt.

4

Trykk på Send for å sende taleklippet.


 

Hvis du vil sende taleklipp automatisk etter opptak, trykker du på profilbildet og velger Avansert > Innstillinger for taleklipp > Send automatisk.