אתה יכול להפעיל זיהוי מתקשר חלקי עבור משתמשים המחייגים לפגישות בטלפון בלבד. כאשר זה מופעל מספרי טלפון למשתמשים המתקשרים יכוסו בכוכביות על ארבע הספרות האחרונות ונראים כך "Call-in User_ 1 (+1234567****)." זה לא משפיע על אנשים שמצטרפים מה- Webex Web App.

1

מנקודת מבט הלקוח ואילךhttps://admin.webex.com , עבור אל פגישות ובחר את האתר שברצונך להגדיר.

2

עבור אל הגדרות > אפשרויות אתר .

3

מתחת שיחות קטע, toogle הצג מזהה מתקשר למשתמשי חיוג כאשר זמין .

4

לחץ על .