בחירת מזהה מתקשר אחר בעת שימוש ב-Multiline.

לאחר השיחה שלך, מזהה המתקשר שבו השתמשת מופיע בהיסטוריית השיחות שלך.

1

בכותרת התחתונה של האפליקציה, לחץ על בורר מספרי מספר קו .

2

בחר מזהה מתקשר מרשימת תורי השיחות הזמינים.

כאשר אתה מתקשר ללקוח, הוא רואה את מזהה המתקשר הזה.