Można włączyć częściowe identyfikatory dzwoniącego dla użytkowników dołączających do spotkań tylko przez telefon. Gdy ta opcja jest włączona, ostatnie cztery cyfry numerów telefonów użytkowników dołączających są zakryte gwiazdkami i wyglądają takser_ 1 (+1234567****)." Nie ma to wpływu na osoby dołączające z witryny Webex Aplikacja internetowa.

1

Z widoku klienta nahttps://admin.webex.com , przejdź do Spotkania i wybierz witrynę, którą chcesz skonfigurować.

2

Przejdź do Ustawienia > Opcje witryny .

3

Pod Połączenia sekcja, tool Wyświetlaj identyfikator dzwoniącego dla użytkowników wdzwaniających się, gdy jest dostępny .

4

Kliknij przycisk .