Włącz identyfikator dzwoniącego dla osób dołączających do spotkań Cisco Webex tylko przez telefon

Gdy użytkownicy dołączają do spotkań, wydarzeń lub sesji Cisco Webex przy użyciu tylko telefonu, ich numer telefonu nie jest wyświetlany. Możesz to włączyć, aby wyświetlał się częściowy identyfikator dzwoniącego.

Możesz włączyć częściowe identyfikatory rozmówców dla użytkowników wybierających się na spotkania tylko przez telefon. Gdy ta opcja jest włączona dla użytkowników dzwoniących, ostatnie cztery cyfry są zakryte gwiazdkami i wyglądają jak "Call-in User_1 (+1234567****)". Nie ma to wpływu na osoby dołączające z aplikacji Webex Web App.

    1Zaloguj się do Administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.
    2Zaznacz pole wyboru Wyświetl identyfikator dzwoniącego dla użytkowników korzystających z połączeń telefonicznych, gdy jest dostępny, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

    Czy ten artykuł był pomocny?