Možete uključiti delimične ID-je pozivaoca za korisnike koji se biraju na sastancima samo putem telefona. Kada je ovo omogućeno telefonski brojevi za korisnike telefona za pridruživanje sastanku, poslednje četiri cifre su zakrivene zvezdice i izgledaju kao "User_poziv za pridruživanje sastanku 1 (+1234567****"). To ne utiče na ljude koji se pridružuju Webex Web App.

1

Iz prikaza klijenta u datoteci https://admin.webex.comizaberite stavku Sastanci i izaberite lokaciju koju želite da konfigurišete.

2

Idite u " Podešavanja > lokacije".

3

U odeljku Pozivi, toogle prikaži ID pozivaoca za korisnike za pridruživanje sastanku kada je dostupno.

4

Kliknite na .