1

הצטרף לפגישה שלך ולאחר מכן בחר Start video או stop video.

2

תחת המצלמה , בחר את המצלמה הווירטואלית שלך מהרשימה.


 

משתמשי Mac: מצלמות וירטואליות יכול להיות או לא להיות מופעל על ידי מנהל מערכת שלך.


 

ניתן לנהל אפשרויות מצלמה גם לפני שיחה או פגישה מהגדרות הווידאו שלך.