1

Bli med på møtet, og velg deretter Start video eller stop video.

2

Under Kamera , velger du det virtuelle kameraet fra listen.


 

Mac-brukere: Virtuelle kameraer er kanskje ikke aktivert av systemadministrator.


 

Kameraalternativer kan også administreres før en samtale eller et møte fra din videoinnstillinger .