1

Bli med i møtet, og velg deretter Start video eller stopp video.

2

Velg det virtuelle kameraet fra listen under Kamera.


 

Mac-brukere: Virtuelle kameraer er kanskje ikke aktivert av systemadministrator.


 

Kameraalternativer kan også administreres før en samtale eller et møte fra videoinnstillingene.