1

Присъединете се към събранието си, след което изберете Стартирай видеото или спиране на видео.

2

Под Камераизберете вашата виртуална камера от списъка.


 

Потребители на Mac: Виртуалните фотоапарати може да са активирани или да не са активирани от системния ви администратор.


 

Опциите на камерата също могат да бъдат управлявани преди обаждане или среща от вашите Webex Options.