1

Присъединете се към събранието си, след което изберете Стартирай видеото или спиране на видео.

2

Под Камераизберете вашата виртуална камера от списъка.


 

Потребители на Mac: Виртуалните фотоапарати може да са активирани или да не са активирани от системния ви администратор.


 

Опциите за камерата могат да се управляват и преди обаждане или среща от настройките на видеоклипа ви .