1

Pridružite se sastanku, a zatim Pokreni video izaberite ili zaustavljanje video zapisa.

2

U okviru Kamera izaberite virtuelnu kameru sa liste.


 

Mac korisnici: Administrator sistema može, ali i ne mora da omogući virtuelne kamere.


 

Opcijama fotoaparata se takođe može upravljati pre poziva ili sastanka iz video postavki.