1

Pridružite se sastanku, a zatim izaberite Start video ili stop video.

2

U okviru kamere izaberite virtuelnu kameru sa liste.


 

Mac korisnici: Virtuelne kamere mogu ili ih ne omogućiti administrator sistema.


 

Opcijama kamere možete da upravljate i pre poziva ili sastanka iz podešavanja video prenosa .