1

Dołącz do spotkania, a następnie wybierz Włącz wideo pozycję lub zatrzymaj wideo.

2

W obszarze Aparatwybierz kamerę wirtualną z listy.


 

Użytkownicy komputerów Mac: Kamery wirtualne mogą, ale nie muszą być włączone przez administratora systemu.


 

Opcjami aparatu można również zarządzać przed rozmową lub spotkaniem z poziomu ustawieńwideo.