1

Dołącz do spotkania, a następnie wybierz Start video lub stop video.

2

W obszarze Kamera wybierz z listy kamerę wirtualną.


 

Użytkownicy komputerów Mac: Kamery wirtualne może, ale nie musi, być włączony przez administratora systemu.


 

Opcje kamery można również zarządzać przed połączeniem lub spotkaniem przy użyciu ustawień wideo .