הודעות צוות של Jabber — מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על הודעות צוות של Jabber.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר הגדרות או העדפות.

2

נקה את תיבת הסימון תחת הצג סטטוסים כדי להפסיק להציג את הסטטוס שלך.