Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Ustawienia lub Preferencje.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru w obszarze Pokaż statusy, aby przestać pokazywać swój status.