Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

1

Klicka på din profilbild och välj InställningarellerInställningar.

2

Avmarkera kryssrutan under Visa status för att sluta visa din status.