Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

1

Klikk på proflie-bildet og velg innstillinger eller Innstillinger.

2

Fjern merket i avmerkings boksen under Vis statuser for å slutte å vise statusen din.