Jabber Team Messaging -ovaj članak opisuje značajke koje se odnose samo na Jabber Team Messaging.

1

Kliknite na svoju sliku proflie i odaberite postavke ili Preferences.

2

Poništite potvrdni okvir u odjeljku Prikaži statuse kako biste prestali prikazivati status.