Web-motor je prema zadanim postavkama uključen.

Pročitajte najbolje prakse za korištenje web-motora kako biste saznali više o podržanim značajkama i ograničenjima web-motora.

Web-motor možete omogućiti s lokalnog web-sučelja uređaja. Pročitajte članak o konfiguraciji uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se otvori web sučelje uređaja, odaberite Postavke u kartici Postavke i odaberite sljedeću konfiguraciju:

  • Konfiguracija > WebEngine > Način rada: Odaberite On kako biste omogućili web-motor.