1

U gornjem desnom kutu Cisco Webex Meetings desktop aplikaciju, odaberite zupčanikikona.

2

Na padajući popis odaberite O .

1

Na izborniku aplikacije odaberite Cisco Webex Meetings .

2

Na padajući popis odaberite O Cisco Webex Meetings .